((تمامی قطعات شرکتی و اصلی می باشد))

شماره فنیشرحقیمت به سفارشساخت کشور
0770100106روغن هيدروليك فرمان ايساكو141495ایران خودروایران
0770701603روغن موتور   7000 توتال504995ایران خودروایران
0770701802روغن موتور 5000 توتال (20w50)389995ایران خودروایران
0770800211ضد يخ يك ليتري70994ایران خودروایران