((تمامی قطعات شرکتی و اصلی می باشد))

شماره فنیشرحقیمت به سفارشساخت کشور
1040300405شمع موتور 40541595ایران خودروایران
0470100108تيغه برف پاكن آب پاش پارس و 405109195ایران خودروایران
0470100909تيغه برف پاک کن بطول 550 با بست 40572995ایران خودروفرانسه
0540104301چراغ جلوچپ بدون لامپ-405296395ایران خودروایران
0540204401چراغ جلوراست بدون لامپ 405296395ایران خودروایران
0810100805رينگ چرخ 405 و پارس369995ایران خودروایران
0851500305ابروئي زيرچراغ جلو چپ 40525995ایران خودروایران
0851500404ابروئي زيرچراغ جلو راست 40525995ایران خودروایران
1080501607مجموعه شيلنگ و آب پاش شيشه شوي (دست دو عددي)31195ایران خودروایران
1270200207قالپاق چرخ  40572995ایران خودروایران
1380402702كابل كلاج TU5 405135195ایران خودروایران
2070100108تسمه دينام 405 (TU5)311995ایران خودروفرانسه
2070401006تسمه کمپرسور کولر 405 TU5259995ایران خودروایران
0530101404مجموعه جلو پنجره(پرايمري )با آرم شير 405190395ایران خودروایران
1350106801قطعه گلگير جلو چپ با سوراخ چراغ راهنما 405449995ایران خودروایران
1350106701قطعه گلگير جلو راست با سوراخ چراغ راهنما 405449995ایران خودروایران
0600500601قطعه درب موتور 4051739995ایران خودروایران
0890108305مجموعه كامل سپر جلو 405  پرايمر شده1199995ایران خودروایران
1330200211سيني فن رادياتور پارس و 4051199995ایران خودروایران