طرح شماره ۱۶شرایط فروش فوری محصولات ایران خودرو با قیمت حاشیه بازار از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ امکان ثبت نام و تا زمان تکمیل ظرفیت فعال خواهد بود.

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﻮدن اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز ، در صورت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدروها در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ۹۸  ، صدور سند با مدل ۱۳۹۸ صورت خواهد پذیرفت.

در طرح شماره ۱۶ شرایط فروش فوری محصولات ایران خودرو ، که در روز چهارشنبه مورخ ۲۲ اسفند ماه ۹۷ ساعت ۱۰ صبح برقرار می باشد ، خودرو های سمند ال ایکس سال بنزینی و پژو ۴۰۵ جی ال ایکس بنزینی  با موعد تحویل ۳۰ روز کاری  ارائه شدند.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪول پیوست براساس ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزار  ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه است.

در بخشنامه شرایط فروش فوری محصولات ایران خودرو در اسفند ۹۷  ، ظرفیت ثبت نام برای هر کد ملی ، از کل جدول فوق یک دستگاه خودرو می باشد و در صورت ثبت نام از سوی مشتریان محترم مغایر با این بند ، قرار داد به صورت یکطرفه از سوی شرکت ایران خودرو لغو خواهد شد.

در بخشنامه شرایط فروش فوری محصولات ایران خودرو در اسفند ۹۷ ، کلیه مشتریانی که در ۱۸ماه گذشته نسبت به ثبت نام خودرو اقدام نموده اند ، قادر به ثبت نام  نمی باشند.

در بخشنامه شرایط فروش فوری محصولات ایران خودرو در اسفند ۹۷ ، امکان ثبت نام برای افراد بالای ۱۸ سال امکان پذیر خواهد بود.

در بخشنامه شرایط فروش فوری محصولات ایران خودرو در اسفند ۹۷ ، ثبت نام صرفاً برای مشتریان حقیقی فراهم می باشد.

در بخشنامه شرایط فروش فوری محصولات ایران خودرو در اسفند ۹۷ ، امکان انتخاب کد نمایندگی در زمان ثبت نام فعال می باشد.

در بخشنامه شرایط فروش فوری محصولات ایران خودرو در اسفند ۹۷، پس از انعقاد قرارداد ، مشتری به هیچ عنوان حق انصراف ندارد.

ثبت نام صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق سایت esale.ikco.ir  امکان پذیر خواهد بود.

 

جهت مشاهده شرایط فروش فوری نقدی محصولات ایران خودرو ،در اسفند ۹۷ ، لطفاً کیک کنید