سرویس فوری شامل تعویض روغن موتور، فیلتر روغن، فیلتر هوای موتور و اتاق و همچنین تنظیم باد چرخها می باشد

 

 

فرآیند سرویس Autoclick به شرح ذیل است ؛

  • استقرار موتور سیکلت ارائه دهنده سرویس فوری ایساکو در نقاط مختلف شهر.
  • ثبت درخواست سرویس فوری از طریق سامانه موبایل اپلیکیشن توسط مشتریان .
  • تشخیص موقعیت مکانی درخواست کننده توسط GPS.
  • تشخیص و تعیین نزدیکترین موتور به محل مشتری در زمان مقرر و اعلام آن به مشتری و موتور سوار از طریق سامانه موبایل اپلیکیشن .
  • مراجعه موتورسوار ارائه دهنده سرویس در زمان و مکان مورد نظر مشتری جهت انجام سرویس فوری