پیش‌فروش عادی، به روشی از فروش اطلاق می گردد که در آن قیمت نهایی خودرو قید نشده و در زمان ارسال دعوت ‌نامه به مشتری اعلام میشود تا نسبت به واریز مابه ‌التفاوت وجوهی که قبلاً واریز کرده و قیمت خودرو، اقدام کند.