شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو(حداکثر ۱۲ ماهه)- شهریور ماه ۱۴۰۰

شرایط پیش فروش خودروی تارا در شهریورماه، از تاریخ ۱۴۰۰/06/28الی ۱۴۰۰/06/30 [...]