((تمامی قطعات شرکتی و اصلی می باشد))

شماره فنیشرحقیمت به سفارشساخت کشور
0171101106كاسه نمد عقب ميلنگ 206223,446
ایران خودروژاپن
0470101503تيغه برف پاكن عقب 206124995ایران خودروفرانسه
0540102802چراغ جلو لنز شفاف چپ بدون لامپ و موتور (مدرن)206980,997
ایران خودروایران
0540202902چراغ جلو لنز شفاف بدون لامپ و موتور-راست (مدرن)206980,997
ایران خودروایران
0670201809ديسكهاي ترمز چرخهاي جلو (دست دوعددي) تيپ2  206939995ایران خودروفرانسه
0980200607سيبك فرمان چپ ارجينال 206272,497
ایران خودروایران
0980201201سيبك فرمان راست ارجينال 206283,396
ایران خودروایران
1040300305شمع موتور تيپ 5 20653095ایران خودروایران
1080308505شيلنگ آب از رادياتور به منبع انبساط 206 تيپ 2و5197599ایران خودروایران
1240202709فيلتر روغن پايه كوتاه   20679095ایران خودروایران
1240301805فيلترهواي ورودي به داخل اتاق20697995ایران خودروایران
1240303009فيلترهوا 206 آريان (بلند) آريان63,216
ایران خودروایران
1240304004فيلتر هوا متوسط 20656,677
ایران خودروایران
1380404301کابل کلاچ رگلاژ دستي رانا217,997
ایران خودروایران
1620102108لنت جلو اورجينال 206  تيپ 2964,647
ایران خودروفرانسه
1620102206لنت چرخ جلو ديسکي بدون سيم206 تيپ5749995ایران خودروفرانسه
1620200410لنت ترمز چرخ عقب-دست4عددي206تيپ5779995ایران خودروفرانسه
1701400304در منبع انبساط آب رادياتور 206113,356
ایران خودروفرانسه
1720300604منبع انبساط آب رادياتور  206 تيپ 2و5305,197
ایران خودروایران
2070300909تسمه تايمينگ 104 دندانه 206 تيپ 2490,497
ایران خودروایتالیا
0470101408تيغه برف پاكن جلو راست206163,497
ایران خودروایران
0470101309تيغه برف پاكن جلو چپ شركتي206196,197
ایران خودروایران
0600502102قطعه درب موتور 2062,615,997
ایران خودروایران
1330201010سيني فن رادياتور 206850,197
ایران خودروایران
1860600305واشرسرسيلندر تعميري تيپ 2   206999994ایران خودروفرانسه
1860600106واشر سر سيلندر استاندارد تيپ 2 206489995ایران خودروفرانسه
0960500202سوپاپ خروجي دود 206 تيپ 2169994ایران خودروفرانسه
0960401808سوپاپ ورودي هوا +بنزين  206تيپ 2108,997
ایران خودروایران
0960402005سوپاپ ورودي هوا +بنزين  206تيپ 579,567
ایران خودروایران
0540203301چراغ جلو راست 2074,425,396
ایران خودروفرانسه
0540103102چراغ جلو چپ 2074,425,396
ایران خودروفرانسه