((تمامی قطعات شرکتی و اصلی می باشد))

شماره فنیشرحقیمت به سفارشساخت کشور
0770100106روغن هيدروليك فرمان ايساكو207,097
ایران خودروایران
0770701603روغن موتور   7000 توتال620,206
ایران خودروایران
0770701802روغن موتور 5000 توتال (20w50)517,747
ایران خودروایران
0770800211ضد يخ يك ليتري70994ایران خودروایران