((تمامی قطعات شرکتی و اصلی می باشد))

شماره فنیشرحقیمت به سفارشساخت کشور
1040300405شمع موتور 40551,226ایران خودروایران
0470100108تيغه برف پاكن آب پاش پارس و 405163,497ایران خودروایران
0470100909تيغه برف پاک کن بطول 550 با بست 40579,566ایران خودروفرانسه
0540104301چراغ جلوچپ بدون لامپ-405457,797ایران خودروایران
0540204401چراغ جلوراست بدون لامپ 405457,797ایران خودروایران
0810100805رينگ چرخ 405 و پارس632,197ایران خودروایران
0851500305ابروئي زيرچراغ جلو چپ 40528,336ایران خودروایران
0851500404ابروئي زيرچراغ جلو راست 40528,336ایران خودروایران
1080501607مجموعه شيلنگ و آب پاش شيشه شوي (دست دو عددي)40,326ایران خودروایران
1270200207قالپاق چرخ  40598,097ایران خودروایران
1380402702كابل كلاج TU5 405185,297ایران خودروایران
2070100108تسمه دينام 405 (TU5)348,796ایران خودروفرانسه
2070401006تسمه کمپرسور کولر 405 TU5348,797ایران خودروایران
0530101404مجموعه جلو پنجره(پرايمري )با آرم شير 405262,687ایران خودروایران
1350106801قطعه گلگير جلو چپ با سوراخ چراغ راهنما 405632,197ایران خودروایران
1350106701قطعه گلگير جلو راست با سوراخ چراغ راهنما 405632,197ایران خودروایران
0600500601قطعه درب موتور 4052,724,997ایران خودروایران
0890108305مجموعه كامل سپر جلو 405  پرايمر شده1,471,497
ایران خودروایران
1330200211سيني فن رادياتور پارس و 4051,591,397ایران خودروایران