((تمامی قطعات شرکتی و اصلی می باشد))

شماره فنیشرحقیمت به سفارشساخت کشور
1620103404لنت ترمز چرخ جلو تندر90729995ایران خودروفرانسه
0470103005مجموعه تيغه برف پاک کن چپ / راست تندر 9054995ایران خودروفرانسه
0270200103كيت بلبرينگ چرخ جلو با ABS تندر 901799994ایران خودروفرانسه