بخشنامه ها

فروش نقد و اقساط خودروی سورن پلاس XU٧Pو پژو ۲۰۷دستی سقف شیشه ای به صورت پیش فروش

فروش نقد و اقساط خودروي سورن پلاس  XU٧Pو پژو 207دستي [...]

۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ،۰۵:۴۴:۴۴ +۰۰:۰۰توسط |فروش خودرو|بدون دیدگاه

فروش فوق العاده( فراخوان) مرحله پنجاه و پنجم اولویت بندی سامانه یکپارچه فروش خودرو (متقاضیان عادی)-هایما ۷X

فروش فوق العاده( فراخوان) مرحله پنجاه و پنجم اولويت بندي [...]

۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ،۱۳:۱۲:۱۰ +۰۰:۰۰توسط |فروش خودرو|بدون دیدگاه

فروش فوق العاده (فراخوان) مرحله پنجاه وچهارم اولویت بندی سامانه یکپارچه فروش خودرو (متقاضیان عادی)-گروه پارس

فروش فوق العاده (فراخوان) مرحله پنجاه وچهارم اولويت بندي سامانه [...]

۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ،۰۵:۵۷:۵۶ +۰۰:۰۰توسط |فروش خودرو|بدون دیدگاه

پیش فروش (فراخوان) مرحله پنجاه و سوم اولویت بندی سامانه یکپارچه فروش خودرو (متقاضیان عادی)-دنا پلاس اتوماتیک

پيش فروش (فراخوان) مرحله پنجاه و سوم اولويت بندي سامانه [...]

۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ،۰۶:۳۹:۵۰ +۰۰:۰۰توسط |فروش خودرو|بدون دیدگاه

پیش فروش (فراخوان) مرحله پنجاه و دوم اولویت بندی سامانه یکپارچه فروش خودرو (متقاضیان عادی)-دنا پلاس اتوماتیک

پيش فروش (فراخوان) مرحله پنجاه و دوم اولويت بندي سامانه [...]

۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ،۰۶:۲۱:۱۵ +۰۰:۰۰توسط |فروش خودرو|بدون دیدگاه

فروش فوق العاده( فراخوان) مرحله پنجاه و یکم اولویت بندی سامانه یکپارچه فروش خودرو (متقاضیان عادی)-هایما ۷X

فروش فوق العاده( فراخوان) مرحله پنجاه و يكم اولويت بندي [...]

۱۴۰۲/۱۱/۸ ،۱۳:۰۱:۵۸ +۰۰:۰۰توسط |فروش خودرو|بدون دیدگاه

فروش فوق العاده( فراخوان) مرحله پنجاهم اولویت بندی سامانه یکپارچه فروش خودرو (متقاضیان عادی)-هایما ۷X

فروش فوق العاده( فراخوان) مرحله پنجاهم اولويت بندي سامانه يكپارچه [...]

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ،۰۶:۱۳:۴۲ +۰۰:۰۰توسط |فروش خودرو|بدون دیدگاه

فروش فوق العاده (فراخوان) مرحله چهل ونهم اولویت بندی سامانه یکپارچه فروش خودرو (متقاضیان عادی)-دنا پلاس اتوماتیک

فروش فوق العاده (فراخوان) مرحله چهل ونهم اولويت بندي سامانه [...]

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ،۰۵:۱۵:۵۶ +۰۰:۰۰توسط |فروش خودرو|بدون دیدگاه

فروش فوق العاده (فراخوان) مرحله ششم اولویت بندی سامانه یکپارچه فروش خودرو (متقاضیان جوانی جمعیت)-هایما ۷X

فروش فوق العاده (فراخوان) مرحله ششم اولويت بندي سامانه يكپارچه [...]

۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ،۰۵:۲۹:۱۹ +۰۰:۰۰توسط |فروش خودرو|بدون دیدگاه

فروش فوق العاده (فراخوان) مرحله چهل و هشتم اولویت بندی سامانه یکپارچه فروش خودرو (متقاضیان عادی)-هایما ۷X

فروش فوق العاده (فراخوان) مرحله چهل و هشتم اولويت بندي [...]

۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ،۰۵:۱۷:۳۷ +۰۰:۰۰توسط |فروش خودرو|بدون دیدگاه
بازگشت به بالا