نوعی از فروش است که در آن پس از ثبت ‌نام متقاضی در نمایندگی و یا سایت فروش شرکت ایران خودرو، طی مدت زمان اعلامی در بخشنامه خودرو به مشتری تحویل داده می‌شود که این مدت معمولا ۳۰ یا ۶۰ روزه کاری است. در این نوع فروش هیچ‌گونه سود مشارکت و سود انصرافی به مشتری تعلق نمی‌گیرد، همچنین قیمت خودرو در زمان عقد قرارداد مشخص است.