هنگامی که خودرو به صورت اقساطی خریداری می شود، تا زمانی که تمام اقساط پرداخت نشود خودرو در رهن ایران خودرو می باشد. خروج خودرو از رهن شرکت ایران خودرو در صورت پرداخت تمامی اقساط را فک رهن می گویند.