کارت گارانتی یا آیکو کارت همان کارت الکترونیکی خودرو می باشد که کلید دریافت انواع خدمات در نمایندگی های ایران خودرو از جمله خدمات مختلف گارانتی، وارانتی، فراخوان، طرحهای خاص و … می باشد.