کنترل کیفیت خودرو شامل مجموعه ای از بررسی های فنی و ظاهری خودرو و عملیات هایی از قبیل جفت گیری درب ها، بالانس لاستیک ها، بررسی عملکرد موتور، استفاده از دستگاه تست رنگ برای مشخص شدن کیفیت رنگ خودرو، بررسی عملکرد برق خودرو و … .