نکات ایمنی قبل از سفر

1. اتوموبیل را از نظر فنی قبل از [...]