چگونه هنگام سر خوردن توقف کنیم؟

1. خود را کاملا" کنترل کنید و به خود مسلط [...]