گلچینی از تصاویر محرم

تصاویر محرم ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ اجرای طرح ایستگاه صلواتی و [...]