قابل توجه متقاضیان محترم، گزینه هویت سنجی به حساب کاربری در سامانه فروش ایران خودرو (esale.ikco.ir) اضافه شده است. برای ثبت نام های جدید قبل از پرداخت وجه در این قسمت احراز هویت باید انجام شود.