اولین طرح فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو از طریق اولویت بندی سامانه یکپارچه فروش خودرو ( ویژه متقاضیان عادی)–فروردین ۱۴۰۲

فقط متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان به عنوان اولویت اول فروش فوق العاده به این شرکت اعلام شده است و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال گردیده می توانند دراین بخشنامه ثبت نام نمایند

ثبت نام از: چهارشنبه ۳۰  فروردین تا چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت

شرایط ثبت نام:

-به هر کد ملی فقط یک دستگاه خودرو تعلق میگیرد.

– متقاضیانی که در اولویت اول پیش فروش سامانه یکپارچه توسط وزارت صمت معرفی شده اند و پیامک ارسالی از سوی ایران خودرو را دریافت نموده

اند می بایست به منظور خرید محصولات ایران خودرو صرفاً از طریق سامانه ایران خودرو به نشانی  esale.ikco.irاقدام نمایند و از ثبتنام در سایتهای

غیر معتبر و با نشانی های مشابه، پرهیز نمایند

-ثبت نام برای متقاضیان دارای پلاک انتظامی فعال (نصب برروی خودروهای سواری با کاربری شخصی) ممنوع بوده، همچنین ارائه گواهینامه رانندگی حداقل پایه سوم معتبر (و دارای تاریخ اعتبار) الزامی میباشد.

-در صورت افزایش مبلغ بیمه، مالیات،و سایر الزامات قانونی از جمله ارتقاء استاندارد مشتری متعهد به پرداخت مابه التفاوت می باشد با توجه به لزوم

اجرای مرحله دوم ارتقاء استانداردی از خرداد ،۱۴۰۲پرداخت هزینه نصب این تجهیزات قبل از صدور فاکتور قطعی است و پس از تعیین قیمت این تجهیزات تا

قبل از سر رسید موعد تحویل اطلاع رسانی به خریداران محترم صورت خواهد پذیرفت.

-متقاضی باید در هنگام ثبت نام، شماره حساب (شماره شبا) مربوط به خود را معرفی نماید و برای واریز وجه، لازم است از کارتهای بانکی به نام خود استفاده نماید.

-شماره تلفن همراه معرفی شده باید به نام فرد متقاضی باشد.

-سند خودرو به مدت یکسال در رهن شرکت ایران خودرو خواهد بود . هزینه ترهین در هنگام واریز وجه در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو و هزینه

فک رهن در موعد یکساله انقضاء مهلت ترهین دریافت و سند از رهن خارج خواهد شد.

-فرد انتخاب شده، می بایست در مرحله واریز وجه، جهت انتخاب کد نمایندگی مطابق با استان محل سکونت (آدرس و کدپستی)

اقدام نماید

-حداقل فاصله از آخرین خرید )تحویل خودرو( از شرکت های ایران خودرو و سایپا  ۴۸ماه و سایر خودروسازان  ۲۴ماه میباشد.

-ثبت نام برای متقاضیان دارای پلاک انتظامی فعال (نصب برروی خودروهای سواری با کاربری شخصی) ممنوع بوده، همچنین ارائه گواهینامه رانندگی حداقل پایه سوم معتبر (و دارای تاریخ اعتبار) الزامی میباشد.

-درصورت انصراف مشتری و همچنین در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در شرایط احراز خریدار ( شرایط عمومی و اختصاصی)در هرمرحله تا قبل از تحویل خودرو، ثبت نام متقاضی کان لم یکن تلقی میشود و وجه مشتری بدون سود انصراف حداکثر
ظرف مدت ۲۰ روز به شماره شبای معرفی شده، مسترد میگردد و هیچگونه مسئولیتی از بابت تحویل خودرو متوجه شرکت نخواهد بود.

-در این بخشنامه از زمان واریز وجه تا تحویل خودرو سود مشارکت و انصراف پرداخت نخواهد شد