تبدیل اختیاری خودروی پارس ELX با موتور XU7P به پارس XU7P کلاس ۳۵۱۰۶

با تحویل ۹۰ روزه

ویژه طرح یکپارچه اولویت پاییز ۱۴۰۲