کمک های اولیه

کمک های اولیه

1. مسکن و تب بر.

۲. شریان بند.

۳. قرص ضد حساسیت ( جهت مداوای آلرژی ).

۴. باند زخم بند.

۵. گاز استریل.

۶. چسب زخم و چسب بانداژ.

۷. پنس و تیغ جراحی استریل.

۸. ماده ضد عفونی کننده مثل بتادین.

۹. ناخن گیر یا سیم چین ، جهت بریدن نوک قلاب در صورتی که بعد از ورود به بدن سر آن از محل دیگر خارج شده باشد.

۱۰. کرم ضد آفتاب.

۱۱. قرص تصفیه آب یا مشابه آن.

۱۲. کبریت یا فندک در بسته بندی ضد آب.

۱۳. قرص الکل جامد جهت ایجاد آتش مقدماتی.

۱۴. پتوی اضتراری که از جنسی شبیه کاغذ آلومینیوم است و وزنی کمتر از ۱۰ گرم دارد ، جهت جلوگیری از از دست دادن حرارت بدن مصدوم و یا تابش نور خورشید به مصدوم گرما زده.

۱۵. قرص ضد اسهال در صورت بروز آن بر اثر آفتاب زدگی . درغیر این صورت مراجعه سریع به درمانگاه الزامیست و نباید به مصدوم این دارو را تجویز کرد و تنها باید آب از دست رفته بدن را جبران کرد.