چنانچه خودروی شما قادر به حركت نبوده و یا با حركت آن احتمال بروز خطر وجود داشته باشد، با یكی از مراكز پیام شركت

امداد خودرو ایران

امداد خودرو ایران

تماس گرفته و كد پیگیری دریافت نمائید. در صورتیكه مشكل بوجود آمده قابل رفع در محل نباشد هماهنگی‌های لازم برای انتقال خودرو به نزدیكترین نمایندگی و یا عاملیت مجاز ایران خودرو انجام خواهد شد. همچنین در صورت امكان سرنشینان خودروی غیر قابل حركت نیز در جاده‌های بین شهری به نزدیكترین شهر انتقال خواهند یافت.

دامنه ارائه خدمت

• كلیه خودروهای سواری (اعم از مشترك یا غیر مشترك)

روش ارائه خدمت

  • جهت درخواست خدمات حمل با مراكز پیام شركت امداد خودرو ایران تماس گرفته و پس از اعلام شماره اشتراك و یا شماره شاسی خودرو خود و ثبت مورد امداد در سیستم، كد پیگیری را دریافت نمائید تا برای پیگیری‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

مدارك مورد نیاز

• مدارك شناسایی خودرو

هزینه

سطح خدمت

هزینه حمل خودرو

هزینه حمل سرنشینان

طلایی چهار ستاره

رایگان

رایگان

طلایی سه ستاره

رایگان

رایگان

طلایی دو ستاره

رایگان

رایگان

طلایی تك ستاره

رایگان

رایگان

عادی

رایگان

رایگان

عضویت

به عهده مشتری و مطابق تعرفه شركت

به عهده مشتری و مطابق تعرفه شركت

غیر مشتركین

به عهده مشتری و مطابق تعرفه شركت

به عهده مشتری و مطابق تعرفه شركت