۱-برای آن دسته افرادی که در سامانه اختصاصی فروش ثبت نام با موعد تحویل تابستان ۱۴۰۲ می باشد به چه صورت باید پرداخت کنند؟

در حال حاضر برای مشتریان با موعد تابستان ۱۴۰۲ در دو نوبت تحویل خودرو (تیر و مرداد ۱۴۰۲) اطلاع رسانی جهت پرداخت اعلام شده است و مابقی افراد باید منتظر پیامک از طرف شرکت ایران خودرو باشند.

۲-برای مشتریان طرح فروش در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، پیامک واریز وجه ارسال شده است تا چه زمانی فرصت پرداخت دارند؟

متن پیامک ارسال شده به مشتریان شماره بخش نامه فروش را دارد، بخشنامه ۴۵۷۶ (عادی-فروش فوق العاده) تا مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ و بخشنامه ۴۵۷۷ (عادی-پیش فروش) و ۴۵۷۸(طرح حمایت از خانواده- فروش فوق العاده) و ۴۵۷۹ (طرح حمایت از خانواده-پیش فروش) تا مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ مهلت پرداخت دارند.

۳-مدارک مورد نیاز جهت امضای قرارداد چه چیزهایی می باشد؟

برای فروش فوق العاده (اصل شناسنامه-کارت ملی و گواهی نامه) و تاییید احراز محل سکونت از سامانه سخا

برای پیش فروش ها (اصل شناسنامه-کارت ملی و گواهی نامه) می باشد.

۴-با توجه به افزایش قیمت محصولات شرکت ایران خودرو، قیمت قطعی محصولات ایران خودرو اعلام شده است؟

خیر؛ آخرین به روز رسانی سایت مربوط به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ بر روی سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو می باشد که قیمت کارخانه محصولات اعلام شده است.(لینک)

۵-آیا افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو به خرید های مربوط به سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تعلق می گیرد؟

بله، با توجه به بخشنامه، قیمت محصولات برای خریدان این طرح به نرخ روز کارخانه می باشد.

۶-برای دعوت نامه هایی که در فروردین ماه ۱۴۰۲ صادر شدند و تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ مهلت پرداخت داشتند در حال حاضر اجازه پرداخت ندارند؟

این دعوت نامه ها از طرف شرکت ایرانخودرو بنا به اصلاح قیمت ها مجوز پرداخت ندارند و مجدد بعد از ارسال دعوت نامه به مشتریان اطلاع رسانی انجام خواهد شد.( این موضوع از طرف شرکت ایران خودرو بوده و مشتریان نگران پایان زمان دعوت نامه خود نباشند.)

۷-  برای آن دسته از افرادی که دعوت دنامه (فروردین ماه ۱۴۰۲) را پرداخت کرده اند چه زمانی مابه الفاوت به ایشان پرداخت خواهدشد؟

بعد از محاسبه قیمت خودرو ها مابه الفاوت مشتریان مشخص و از طریق پیامک به ایشان اعلام خواهد شد.(معمولا این پرداخت ها ۴۵ روز بعد از تحویل خودرو می باشد.)

۸- برای آن دسته از افراد ثبت نام کننده در سامانه یکپارچه تخصیص خوددرو عدم احراز اعلام شده است چه اقدامی می توانند انجام دهند؟

عدم احراز دلایل مختلفی می تواند داشته باشد

( عدم احراز به دلیل عدم تطبیق شماره تماس با کدملی، که این مورد با ویرایش شماره تماس قابل رفع می باشد.

عدم احراز به دلیل خرید از شرکت ها ی خودرو ساز، متقاضیان توجه داشته باشند که از اخرین ثبت نام یا تحویل خودرو ایشان باید ۴ سال گذشته باشد، که قابل رفع نمی باشد.

عدم احراز به دلیل اشتباه انتخاب کردن طرح فروش که قابل ویرایش نمی باشد، که قابل رفع نمی باشد.

عدم احراز به دلیل داشتن پلاک انتظامی فعال (از زمان فک پلاک خودرو بیش از سه ماه باید گذشته باشد.) که قابل رفع نمی باشد.

۹-آیا امکان ویرایش خودرو در سامانه فروش یکپارچه تخصیص خودرو وجود دارد؟

بله، از تاریه ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ به مدت ۵ روز امکان ویرایش خودرو برای متقاضیان با موعد تحویل ۱۴۰۳ و تغییر خودرو با موعد تحویل ۱۴۰۲ فراهم شده است.

۱۰- خودروهای عرضه شده جهت تغییر در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو چه خودروهای می باشد؟

تارا دستا-تارا اتوماتیک-راناپلاس-وانت آریسان