سومین مرحله پیش فروش طرح جایگزینی خودروهای فرسوده غیر تاکسی از طریق قرعه کشی (آبان ماه ۱۴۰۱) از روز پنجشنبه ۵ آبان آغاز و تا ۴ روز ادامه خواهد داشت.

 

شرایط :

-به هر کد ملی فقط یک دستگاه خودرو تعلق میگیرد.

-حداقل فاصله از آخرین خرید (ثبت نام یا تحویل خودرو) از شرکت های ایران خودرو و سایر خودروسازان  ۴۸ماه می باشد و امکان ثبت نام همزمان در سایر خودروسازان امکان پذیر نمی باشد.

-انتقال امتیاز و حقوق ناشی از انتخاب شدن در قرعه کشی به اشخاص ثالث ممنوع میباشد.

-شماره تلفن همراه معرفی شده باید به نام فرد متقاضی باشد.

-تحویل خودرو بر اساس اولویت بندی تعیین شده در قرعه کشی و سایر ضوابط ابالغی خواهد بود.

-فرد انتخاب شده، می بایست در مرحله واریز وجه، جهت انتخاب کد نمایندگی مطابق با استان محل سکونت (آدرس و کدپستی) اقدام نماید.

-اعلام شرایط و اطلاعات خودروی فرسوده توسط متقاضی خواهد بود و صحت کلیه اطلاعات درج شده خصوصاً مشخصات خودروی فرسوده و مالکیت آن و کد ملی، آدرس و کدپستی بر عهده متقاضی می باشد و در صورت تغییر یا اشتباه در اطلاعات ارائه شده، کلیه تبعات احتمالی ناشی از آن مانند تاخیر در تحویل و عدم جایگزینی خودروی فرسوده و عدم شماره گذاری خودروی جایگزین برعهده متقاضی می باشد.