شرایط تبدیل اختیاری خودروی دنا پلاس توربو دستی طرح عادی اولویت بهار۱۴۰۳ سامانه یکپارچه

 

در صورت تمایل مشتریان می توانند طی مدت ۱۰ روز نسبت به پرداخت اقدام نمایند.