شرایط تبدیل اختیاری خودروی سورن دوگانه سوز پیش فروش طرح عادی اولویت تابستان ۱۴۰۳

شرایط انتخاب و واریز وجه برای مشتریان سورن دوگانه سوز با اولویت تابستان ۱۴۰۳ ویژه پیش فروش طرح عادی به خودرو سورن با موتور XU7P  ایجاد شده است، در صورت تمایل مشتریان می توانند طی مدت ۱۰ روز نسبت به واریز وجه اقدام نمایند.