شرایط فروش فوق العاده،نقد و اقساط بدون کارمزد و پیش فروش محصولات ایران خودرو

ویژه بخش سوم اولویت زمستان  ۱۴۰۲خودرو پارس ای ال ایکس XU7Pدر سامانه یکپارچه

ثبت نام  از سه شنبه ۱۵ اسفند  تا ۲۴ اسفند

شرایط: