شرایط تبدیل خودروی هایما S7 (طرح عادی اولویت زمستان ۱۴۰۲) به هایما S8

 

نکته: این شرایط کاملا اختیاری است و مشتری در صورت عدم تمایل می تواند خودروی ثبت نام شده خود را متعاقبا و پس از فراخوان مجدد، ثبت نام و واریز وجه نماید.