طرح فروش نقدی  هایما S5  ویژه متقاضیان عادی– (مهر ۱۴۰۱) از چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ آغاز می گردد.

شرایط ثبت نام:

-به هر کد ملی فقط یک دستگاه خودرو تعلق می‎گیرد.

-انتقال امتیاز و حقوق ناشی از انتخاب شدن در قرعه کشی به اشخاص ثالث ممنوع می‌باشد.

-شماره تلفن همراه معرفی شده باید به نام فرد متقاضی باشد.

-ثبت نام برای متقاضیان حقوقی میسر نخواهد بود.

-فرد انتخاب شده، می بایست در مرحله واریز وجه، جهت انتخاب کد نمایندگی مطابق با استان محل سکونت (آدرس و کدپستی)

اقدام نماید.

-فرد منتخب و تأیید شده می بایست ظرف مهلت ۳ روز وجه کامل خودرو را از طریق سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو به

نشانی esale.ikco.ir واریز نماید.

شرایط طرح لیزینگی:

-مشتری به شرکت لیزینگ ایران خودرو اختیار می دهد به منظور کسب اطلاعات مربوط به تایید اعتبار خرید تسهیلاتی خودرو، استعلامات مورد نیاز را از بانک اطلاعاتی موجود در مراجع ذی صالح (بانک ها و موسسات اعتباری) بعمل آورد.

-مشتریان محترم پس از واریز وجه پیش پرداخت و انتخاب کد نمایندگی، جهت اعتبار سنجی و ثبت چک می بایستی به نمایندگی انتخابی خود مراجعه نمایند در غیر این صورت امکان اعتبار سنجی و ثبت چک در سیستم نمایندگی میسر نخواهد بود، در ضمن چنانچه مشتری وجه پیش پرداخت را واریز ولی به هر دلیلی اعتبار سنجی تایید نگردد وجه مشتری مسترد و مشتری در این خصوص هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.

-.مبلغ تسهبلات قرارداد برابر جدول مندرج در بخشنامه طی صدور چک شخصی در وجه شرکت لیزینگ ایران خودرو از متقاضی دریافت خواهد شد.

-همزمان مدارک تکمیل شده مرتبط با دریافت تسهیلات، از متقاضی( فرم ها و مدارک نقد و اقساط مشابه گویاهای جاری بعلاوه وکالتنامه فک پلاک) دریافت می گردد.

۶-مشتری وکالت “فک پلاک و تنظیم سند رهنی” مشابه نمونه پیوست را در دفاتر رسمی برای شرکت لیزینگ ایران خودرو تهیه می نماید

-پس از انجام مراحل ثبت نام و واریز وجه و فعال سازی قرارداد، پرونده جهت انجام سایر اقدامات به نمایندگان شرکت های اعتبارسنج(لیزینگ ایران خودرو) مطابق شرح درج شده در فرم خالصه پرونده، مستقر در معاونت بازاریابی و فروش تحویل شود.

-در این طرح فروش، به هر فرد حداکثر یک دستگاه خودرو به صورت اقساط قابل واگذاری می باشد. لذا نمایندگان محترم هنگام ثبت نام حتما” این موضوع را مد نظر قرار دهند.

-چک های بازپرداخت اقساط با تاریخ های قید شده در متن بخشنامه هنگام تکمیل ثبت نام از مشتری دریافت می گردد.

-در فرم قرارداد خرید خودرو علاوه بر نمایندگی، متقاضی اصلی خرید خودرو (صادر کننده چک)نیز امضاء نماید.

-.هنگام صدور چک حتما” در متن چک، نام متقاضی اصلی خرید خودرو و شماره ردیف قرارداد و کد ملی وی ثبت گردد.

-چک دریافتی از مشتریان می بایست فاقد هرگونه قلم خوردگی و ظهرنویسی به منظور اصلاح مندرجات متن چک باشد.

-چک باید حتما” از حسابهای سامانه صیاد آنلاین مانند: سپهر، سیبا، همراه، جام، جاری طایی، مهر و مهرگستر، فراگیر یا سحر، حسابهای بانک مسکن جاری متمرکز و یا کلیه بانکهای خصوصی کشور، صادر گردند.

-صادرکننده چک با پر کردن گواهی ضمانت حسن اجرای تعهدات ( ضمیمه بخشنامه) در خصوص وصول چک در موعد مقرر و صحت چک ها و امضای آنها تعهد می نماید و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت به موقع چک ها به عهده مشتری است و مطابق رویه شرکت ایران خودرو دریافت خواهد شد.

-امضا صادرکننده چک و تطابق آن با گواهی امضاء محضری توسط نمایندگی بایستی انجام شود.

-در صورت عدم وصول چک در زمان سررسید، شرکت ایران خودرو ضمن اقدام حقوقی، وفق تعهدنامه و اخذ خسارت دیرکرد و هزینه

وصول عمل خواهد کرد و گارانتی و کارت طلایی کلیه خودروهای مذکور را از درجه اعتبار ساقط خواهد کرد.

-درصورت عدم برداشت وجه چک موضوع قرارداد مشتری تعهد می نماید به منظور اجتناب از تعلق جرایم و بروز مشکالت احتمالی مراتب عدم برداشت را پس از گذشت حداکثر۱۰روز کاری از زمان سر رسید کک، ازشرکت ایران خودرو پیگیری نماید و نسبت به پرداخت مبلغ چک پرداخت نشده اقدام نماید.

-.با توجه به اینکه وصول وجه چک موضوع قرارداد بصورت مکانیزه و از طریق سیستم کلرینگ بانکی در ساعات اولیه بامداد روزسررسید صورت می پذیرد لذا مشتریان مکلفند یک روز قبل ازسررسید چک ارسالی نسبت به تامین موجودی مورد نیاز خود اقدام نمایند.

-در صورت تاخیر در تحویل خودرو از جانب شرکت، امکان تغییر زمان چک وجود ندارد و صرفا سود تاخیر به ازای مبالغ پرداختی مشتری، پرداخت می شود.

-چک اقساط خودرو باید در محل نمایندگی و در حضور نمایندگی فروش صادر شود.

-نماینده موظف است مشخصات کک را روی فرم رسید دریافت مدارک از مشتری ثبت کند و تطابق امضاء روی کک پرداخت با امضاء

روی فرم قرارداد و گواهی امضای محضری به عهده نمایندگی است و هرگونه قصور در این خصوص متوجه نمایندگی است.

-اسناد و شناسنامه خودروی واگذاری با شرایط فروش فوری اعتباری، به نام مشتری و در رهن شرکت لیزینگ ایران خودرو قرار می گیرد و هزینه فک رهن خودرو پس از اتمام پرداخت کلیه وجوه خودرو به عهده مشتری خواهد بود.

-سود تاخیر تنها به پرونده هایی تعلق می گیرد که ارسال مدارک مشتری (واریز وجه نقدی، ثبت چک مدت دار در سیستم و …) برابر

شرایط این بخشنامه صورت گرفته باشد.

-خودروهای با شرایط اعتباری تا زمان وصول کامل چک، مجوز خروج از کشور را ندارند.

-ثبت صحیح شماره حساب چک های مشتری بعهده نمایندگی بوده و عواقب و مغایرتهای احتمالی بعهده نمایندگی می باشد.

-دریافت پرونده  در سازمان فروش منوط به ارائه کک دهم (چک کارت طلایی سه ساله در وجه شرکت لیزینگ ایران خودرو) به همراه پرونده می باشد.