فراخوان واریز وجه برای باقیماندگان اولویت های طرح جوانی جمعیت مربوط به تابستان سال-۱۴۰۲سامانه یکپارچه فروش

ثبت نام از: ۱۰ خرداد  تا  ۲۰ خرداد

 

شرایط:

پیش فروش برخی از محصولات شرکت ایران خودرو ویژه متقاضیان حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باقیمانده اولویت های تابستان ۱۴۰۲برای برخی از متقاضیانی که اخیراً معرفی شده اند به شرح جدول ذیل اعلام می گردد لذا مشتریان واجد شرایط که پیامک فراخوان برای آنها ارسال می گردد می توانند به مدت  ۱۰روز ازتاریخ  ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ لغایت  ۱۴۰۲/۰۳/۲۰نسبت به واریز وجه اقدام نمایند.

انتخابی در سامانه یکپارچه اقدام نمایند

-متقاضی باید در هنگام ثبت نام، شماره حساب (شماره شبا) مربوط به خود را معرفی نماید و برای واریز وجه، لازم است از کارتهای بانکی به نام خود استفاده نماید.

-شماره تلفن همراه معرفی شده باید به نام فرد متقاضی باشد.

-فرد انتخاب شده، میبایست در مرحله واریز وجه، جهت انتخاب کد نمایندگی مطابق با استان محل سکونت (آدرس و کدپستی) اقدام نماید.

-در صورتی که مصرف کننده ای به نمایندگی های شرکت مراجعه و مالکیت خودروی مذکور از زمان تحویل خودرو از کارخانه تغییر نیافته باشد،اعمال محدویت حداکثر ظرف مدت  ۵ماه از تاریخ تحویل و با حداقل  ۱۰۰۰کیلومتر کارکرد خودرو برای سرویس اولیه به نمایندگی شرکت های خودرو ساز ضروری نبوده و شرط مذکور تنها درارتباط با خودروهایی اجرایی خواهد گردید که مالکیت خودرو از زمان تحویل خودرو تا زمان اولین مراجعه به نمایندگی جهت سرویس،تغییر یافته باشد، بنابراین در صورت تغییر مالکیت خودرو و عدم مراجعه به نمایندگی حداکثر ظرف مدت  ۵ماه از تاریخ تحویل و با حداقل  ۱۰۰۰کیلومتر پیمایش،گارانتی خودرو باطل خواهد شد.