شرکت ها و ادارات دولتی جهت خرید نقدی خودوروی وانت آریسان و سورن دوگانه سوز (با قیمت مصوب شرکت) می توانند یه نمایندگی ایران خودروی زیبایی مراجعه نمایند.