فروش فوق العاده (فراخوان) مرحله ششم اولویت بندی سامانه یکپارچه فروش خودرو (متقاضیان جوانی جمعیت)-هایما ۷X

 

شروع ثبت نام از: یکشنبه ۲۴ دی الی ۴ بهمن

شرایط:

 

– مادرانی که فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاریخ قانون مذکور ۲۴ آبان ۱۴۰۰ متولد شده اند،و درآذر ماه سال جاری مطابق با اطلاعیه شماره  ۴در سامانه یکپارچه وزارت صمت اقدام به ثبت نام “محصول هایما نموده و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال گردیده، می توانند دراین بخشنامه ثبت نام نمایند.

– متقاضی باید در هنگام ثبت نام، شماره حساب (شماره شبا) مربوط به خود را معرفی نماید و برای واریز وجه، لازم است از کارتهای بانکی به نام خود استفاده نماید.

–  شماره تلفن همراه معرفی شده باید به نام فرد متقاضی باشد.