فروش فوق العاده( فراخوان) مرحله پنجاه وهفت اولویت بندی سامانه یکپارچه فروش خودرو (متقاضیان عادی)-هایما ۷X

ثبت نام از یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۷

 

شرایط:

-متقاضیانی که در آذر ماه سال ۱۴۰۲مطابق با اطلاعیه شماره  ۴سامانه یکپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان برای اولویت هشتم(بخش پایانی)فروش فوق العاده (فراخوان) متقاضیان عادی محصول هایما  ۷X به این شرکت اعلام و پیامک فراخوان شرکت ایران خودرو را دریافت نموده اند دراین بخشنامه نسبت به ثبت نام خودروی انتخابی در سامانه یکپارچه اقدام نمایند.

-حداقل فاصله از آخرین خرید )تحویل خودرو( از شرکت های ایران خودرو و سایپا  ۴۸ماه و سایر خودروسازان  ۲۴ماه می باشد.
به هر کد ملی فقط یک دستگاه خودرو تعلق میگیرد.

– ثبت نام برای مشتریان حقوقی میسر نخواهد بود.

– امکان صلح در قرارداد و نقل و انتقال خودرو حتی به صورت وکالتی وجود ندارد.

– شماره تلفن همراه معرفی شده باید به نام فرد متقاضی باشد.

– متقاضی باید در هنگام واریز وجه، از کارتهای بانکی متعلق به نام خود استفاده نماید.

– صحت کلیه اطلاعات درج شده خصوصاً کد ملی،آدرس و کدپستی بر عهده متقاضی میباشد