فروش فوق العاده( فراخوان) مرحله پنجاه و پنجم اولویت بندی سامانه یکپارچه فروش خودرو (متقاضیان عادی)-هایما ۷X

ثبت نام از : دوشنبه ۲۳  بهمن تا ۳ اسفند

شرایط:

 

– متقاضیانی که در آذر ماه سال جاری مطابق با اطلاعیه شماره  ۴سامانه یکپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان برای اولویت هفتم فروش فوق العاده (فراخوان) متقاضیان عادی محصول هایما  ۷X به  این شرکت اعلام و پیامک فراخوان شرکت ایران خودرو را دریافت نموده اند دراین بخشنامه نسبت به ثبت نام خودروی انتخابی در سامانه یکپارچه اقدام نمایند.

– متقاضی باید در هنگام ثبت نام، شماره حساب (شماره شبا) مربوط به خود را معرفی نماید و برای واریز وجه، لازم است از کارتهای بانکی به نام خود استفاده نماید.

–  شماره تلفن همراه معرفی شده باید به نام فرد متقاضی باشد.

– حداقل فاصله از آخرین خرید (تحویل خودرو) از شرکت های ایران خودرو و سایپا  ۴۸ماه و سایر خودروسازان  ۲۴ماه می باشد.

– ثبت نام برای متقاضیان حقوقی میسر نمی باشد.

– ثبت نام برای متقاضیان دارای پلاک انتظامی فعال (نصب برروی خودروهای سواری با کاربری شخصی) ممنوع بوده، و لیکن کسانی که دارای

یک پلاک انتظامی فعال هستند و عمر خودرو موضوع پلاک مذکور بیش از  ۵سال باشد، از ممنوعیت فوق مستثنی هستند و همچنین ارائه

گواهینامه رانندگی حداقل پایه سوم معتبر (و دارای تاریخ اعتبار) الزامی می باشد.