فروش فوق العاده (فراخوان) مرحله چهل و هشتم اولویت بندی سامانه یکپارچه فروش خودرو (متقاضیان عادی)-هایما ۷X

شروع ثبت نام از: یکشنبه ۲۴ دی الی ۴ بهمن

– متقاضیانی که درآذر ماه سال جاری مطابق با اطلاعیه شماره  ۴سامانه یکپارچه محصول فوق را ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان برای اولویت سوم فروش فوق العاده (فراخوان) “محصول هایما ” به این شرکت اعلام شده و پیامک فراخوان شرکت ایران خودرو را دریافت نموده اند و یا در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو به آدرس :     esale.ikco.irاسامی آنها درج شده است امکان ثبت نام در این بخشنامه را دارند.

– متقاضی باید در هنگام ثبت نام، شماره حساب (شماره شبا) مربوط به خود را معرفی نماید و برای واریز وجه، لازم است از کارتهای بانکی به نام خود استفاده نماید.

–  شماره تلفن همراه معرفی شده باید به نام فرد متقاضی باشد.

– حداقل فاصله از آخرین خرید (تحویل خودرو) از شرکت های ایران خودرو و سایپا  ۴۸ماه و سایر خودروسازان  ۲۴ماه می باشد.

– ثبت نام برای متقاضیان حقوقی میسر نمی باشد

– ثبت نام برای متقاضیان دارای پلاک انتظامی فعال (نصب برروی خودروهای سواری با کاربری شخصی) ممنوع بوده، و لیکن کسانی که دارای

یک پلاک انتظامی فعال هستند و عمر خودرو موضوع پلاک مذکور بیش از  ۵سال باشد، از ممنوعیت فوق مستثنی هستند و همچنین ارائه

گواهینامه رانندگی حداقل پایه سوم معتبر (و دارای تاریخ اعتبار) الزامی میباشد.