فروش فوق العاده محصول وانت آریسان  ۲دوگانه سوز( ویژه متقاضیان عادی)

ثبت نام از : شنبه ۱۲ اسفند ساعت ۱۱ صبح تا تکمیل ظرفیت

شرایط:

– متقاضی باید در هنگام واریز وجه، از کارتهای بانکی متعلق به نام خود استفاده نماید

–  شماره تلفن همراه معرفی شده باید به نام فرد متقاضی باشد.

– ثبت نام برای متقاضیان حقوقی میسر نمی باشد.