فروش فوق العاده محصول وانت آریسان  ۲دوگانه سوز( ویژه متقاضیان عادی)

ثبت نام از : شنبه ۱۲ اسفند تا تکمیل ظرفیت

برای ثبت نام به نمایندگی ایران خودرو زیبایی مراجعه فرمایید

شرایط:

– متقاضی باید در هنگام واریز وجه، از کارتهای بانکی متعلق به نام خود استفاده نماید

–  شماره تلفن همراه معرفی شده باید به نام فرد متقاضی باشد.

– حداقل فاصله از آخرین خرید (تحویل خودرو) از شرکت های ایران خودرو و سایپا  ۴۸ماه می باشد.

– ثبت نام برای متقاضیان حقوقی میسر نمی باشد.