فروش نقد و اقساط خودروی وانت آریسان ۲ دوگانه سوز

در سه قسط و با دریافت چک صیاد بنفش از متقاضی انجام خواهد شد.