نحوه کمک رسانی به مصدومان در تصادفات

نحوه کمک رسانی به مصدومان در تصادفات

1. مصدومان محبوس شده در داخل خودرو را با فشار و کشش خارج نکنید ، چرا که ممکن است آسیب دیدگی مصدوم افزایش یابد.

۲. مصدومانی که دچار توقف تنفس یا خونریزی شدید شده اند در اولویت درمانی هستند و نیاز به درمان فوری دارند.

۳. راه تنفسی حادثه دیدگان را بررسی و دهان مصدوم را باز و هر شئ که داخل آن است را خارج کنید تا مصدوم به راحتی تنفس کند.

۴. در صورتی که پس از خارج کردن مانع از دهان مصدوم تنفس آغاز نشد چانه مصدوم را جلو بیاورید و سرش را به آرامی به عقب خم کنید.، دهان مصدوم را کمی باز کنید، با دو انگشت خود سوراخ های بینی را مسدود کنید و از طریق دهان خود به دهان مصدوم بدمید تا سینه اش بالا بیاید. کمی صبر و هر چهار ثانیه یک بار این عمل را تکرار کنید تا مجروح بدون کمک قادر به تنفس باشد.

۵. با قرار دادن پارچه تمیز و فشار دست بر روی محل خونریزی از ادامه خونریزی جلوگیری کنید. در صورت قطع نشدن خونریزی ، عضو را بالا آورید تا خونریزی کمتر شود.

۶. در صورت شکستگی پا و دست نسبت به ثابت کردن آن با آتل ، تخته یا اجسام مشابه و یا بانداژ اقدام کنید.

۷. در صورتی که تعداد زیادی مجروح در محل وجود دارند و مشکل تنفسی ندارند ، کمک به مصدومان دارای خونریزی شدید در اولویت است.

۸. در صورت نبودن تجهیزات کمک رسانی ، حتی المقدور از امکانات و وسائل قابل دسترسی استفاده شود.

۹. هنگام حمل مصدوم دقت کنید ضایعه بیشتری به وی وارد نکنید.حمل غیر اصولی مصدوم باعث ضایعات بیشتر و حتی قطع نخاع می شود. ( از این رو در صورتی که با روش های صحیح حمل مصدوم آشنایی ندارید ، اگر خطری فوری مانند آتش سوزی جان مصدوم را تهدید نمی کند ، از جا به جا کردن وی خودداری کنید و برای این کار از افراد دوره دیده کمک بگیرید.