نکات ایمنی برای رانندگی در تونل

میدان دید در هنگام رانندگی اهمیت بسیاری دارد، خصوصا هنگامی که محیط روشن بلافاصله تبدیل به تاریک می‌شود. رانندگی در نور شدید خارج از تونل، تطابق چشم راننده را در تاریکی تونل مشکل می‌سازد و در

نتیجه خوب دیدن و ادامه حرکت برای راننده دشوار خواهد شد. لذا فردی که بخواهد وارد تاریکی شده و در داخل آن رانندگی کند، بهتر است از نور شدید خارج از تونل در روز پرهیز کرده و از عینک دودی

استفاده نماید تا مردمک چشم او از ناراحتی‌های نور خورشید محفوظ مانده و چشم او داخل تونل به آسانی، عمل تطابق را انجام دهد. البته برای انجام عمل تطابق در تاریکی مدتی زمان لازم است و این زمان برای دیدن یک

مانع در تاریکی، معمولا بیشتر است. هر اندازه توان چشم راننده برای دیدن در تاریکی ضعیف‌تر باشد. دیدن مانع برای او مشکل‌تر می‌شود. از طرف دیگر، میدان دید، متاثر از پدیده تطابق برای نور و تاریکی است،

همچنین میدان دید راننده‌ای که به یک راه تاریک یانور ضعیف عادت کرده است در مقایسه با میدان دید طبیعی تقلیل پیدا می‌کند.

بنابراین به شما راننده عزیز توصیه می‌شود برای رانندگی بی‌خطر در تونل‌ها نکات ایمنی را مدنظر قرار دهید:

۱ – از یکصد متر مانده به مدخل تونل‌ها تا انتهای آن سبقت گرفتن ممنوع است.
۲ – در صورت استفاده از عینک آفتابی، هنگام ورود به تونل آن را از چشم خود بردارید، چراغ‌های وسیله نقلیه خود را روشن کرده و با نور پایین حرکت کنید.
۳ – شیشه‌های وسیله نقلیه خود را بالا کشیده و از سیستم تهویه هوا استفاده شود.
۴ – از توقف داخل تونل جدا خودداری کنید.
۵ – از بوق زدن و ایجاد سر و صدا در داخل تونل خودداری کنید.
۶ – در صورت بروز گره‌های ترافیکی و اجبار به توقف در داخل تونل حتما موتور وسیله نقلیه خود را خاموش کنید.
۷ – در مواقع اضطراری و توقف‌های الزامی، چنانچه هوای داخل تونل مناسب و کافی، نباشد وسیله نقلیه را ترک و از کوتاه‌‌ترین راه از تونل خارج شوید.