با توجه به نزدیکی ایام تعطیلات و تصمیم بیشتر خانواده ها برای سفر لازم دانستیم نکاتی ساده ولی مهم را یاد آور شویم تا با رعایت آنها بتوانید سفری امن داشته باشید.

نکات ایمنی سفر

نکات ایمنی سفر

1. روزی را انتخاب کنید که شب قبل را خوب خوابیده باشید.

۲. در یک روز بیش از ۸ – ۱۰ ساعت رانندگی نکنید.

۳. در فواصل زمانی معین استراحت کوتاه کنید ( دست کم هر ۲ ساعت یک بار و به مدت بیش از ۱۵ دقیقه در شهر های طول مسیر یا توقفگاه های کنار جاده).

۴. وقتی برای استراحت کوتاه توقف می کنید از خودرو خارج شده و چند قدمی پیاده روی کنید . کمی نرمش کرده و چند نفس عمیق بکشید.

۵. در طول سفر غذاهای سبک مصرف کنید.

۶. همراه داشتن دفترچه بیمه و داروهای مورد نیاز برای بیماران الزامی است.