متقاضیان خودروی پارس اولویت تابستان ۱۴۰۲ (طرح عادی و جوانی جمعیت) که پیامک واریز وجه برای آنها ارسال شده است ظرف مدت ۱۰ روز میتوانند نسبت به واریز وجه از طریق سایت فروش ایران خودرو به آدرس esale.ikco.ir  اقدام نمایند.