۱. خود را کاملا” کنترل کنید و به خود مسلط باشید.

۲. از ترمز کردن بپرهیزید ، ضربه زدن بر روی یخ چرخ ها را قفل می کند و باعث لغزش و سر خوردن بیشتر می شود.

۳. در جهتی حرکت کنید که قسمت عقب اتومبیل سر میخورد،همین که اتومبیل به حالت مستقیم در آمد،در جهت دلخواه خود حرکت کنید.خیلی آهسته بر روی ترمز فشار دهید تا از سرعت اتوموبیل کاسته شود یا آرام بر روی گاز فشار دهید تا اتوموبیل به حرکت خود ادامه دهد.

۴. از سبقت گرفتن بپرهیزید،چرخاندن فرمان به مقدار زیاد ضربه ای به عقب اتومبیل می زند که موجب سر خوردن آن می شود و اتومبیل در جهت عکس حرکت،برمی گردد.

۵. اتومبیل را در گیر دنده نگاه دارید زیرا این حالت به کم شدن سرعت کمک می کند و حداکثر کنترل را به راننده می دهد.

۶. از برداشتن پای خود از روی گاز به طور ناگهانی خودداری کنید.

۷. در جاهای یخ زده اتومبیل را در دنده سنگین نگاه دارید.

۸. وقتی در گل،برف و یخ رانندگی می کنید سرعت اتومبیل خود را کم و ثابت نگاه دارید.

۹. همیشه قبل از حرکت موارد زیر را بازرسی کنید:

لاستیک – روغن – باطری – زنجیر چرخ – چراغ ها – تنظیم کننده ولتاژ – فرمان – تیغه برف پاک کن – بخاری – راهنماها – دیفرانسیل – روشنایی – جک و ابزار – ترمز ها .