((تمامی قطعات شرکتی و اصلی می باشد))

شماره فنیشرحقیمت به سفارشساخت کشور
1240305402فیلتر هوا سوزوکی 2.4349,993ایران خودروژاپن
1240203702فیلتر روغن سوزوکی 2.4199,994ایران خودروژاپن