((تمامی قطعات شرکتی و اصلی می باشد))

شماره فنیشرحقیمت به سفارشساخت کشور
0470101703تیغه و شیلنگ آب پاش برف پاک کن راست سمند139,993ایران خودروایران
0470101804تیغه و شیلنگ آب پاش برف پاک کن چپ سمند149,993ایران خودروایران
0541000310چراغ مه شکن جلو چپ سمند249,992ایران خودروایران
0541100305چراغ مه شکن جلو راست سمند229,993ایران خودروایران
1500101602کمک جلو مدل کوشاوران سمند829,994ایران خودروایران
1970101213میل رابط موج گیر جلو راست سمند199,993ایران خودروایران
0170201603کاسه نمد عقب میل لنگ سمند موتور ملی104,991ایران خودروایران
0171101804کاسه نمد جلو میل لنگ سمند موتور ملی149,993ایران خودروایران
0171200907کاسه نمد میل سوپاپ  سمند موتور ملی154,994ایران خودروژاپن
0540102301چراغ جلوچپ سمند سورن1,049,994ایران خودروایران
0540202401چراغ جلو راست سمند سورن1,049,994ایران خودروایران
1040300807شمع موتور FR8DE سمند موتور ملی59,993ایران خودروآلمان
1240204305فیلتر روغن با اورینگ BPS سمند موتور ملی89,994ایران خودروچین
1580302403گیج روغن موتور سمند EF739,994ایران خودروایران
1620103506لنت جلو ماندو  سمند775,994ایران خودروفرانسه
1810212804دسته موتور بالا راست باپایه سمند ملی799,993ایران خودروایران
1860603701واشر سر سیلندر موتور ملی449,993ایران خودروایران
2070201507تسمه کمپرسور کولر سمند EF7519,993ایران خودروآلمان
2070301909تسمه تایمینگ موتور ملی  127 دندانه799,993ایران خودروآلمان
1030100803جلو پنجره سمندLX  سال149,993ایران خودروایران
1350102901گلگیر جلو چپ سمند (آستر مشکی)599,993ایران خودروایران
1350103001گلگیر جلو راست سمند (آستر مشکی)599,993ایران خودروایران
0890109003مجموعه سپر جلو بدون مه شکن سمند LX1,729,994ایران خودروایران
1330201106سینی فن شرکتی سمند1,189,994ایران خودروایران