((تمامی قطعات شرکتی و اصلی می باشد))

شماره فنیشرحقیمت به سفارشساخت کشور
1620103404لنت ترمز چرخ جلو تندر90699,993ایران خودروفرانسه
0470103005مجموعه تیغه برف پاک کن چپ / راست تندر 9079,992ایران خودروفرانسه
0270200103کیت بلبرینگ چرخ جلو با ABS تندر 901,799,994ایران خودروفرانسه