فرمینگ :

۲ نمونه فرمینگ ، مدل چرم ایمباسی و نمونه چرم نرم موجود میباشد که باعث محافظت از موکت دایمی خودرو و مانع از خروج هوای داخل خودرو به خارج می شود.این فرش کف باعث سهولت در نظافت خودرو و نیز جلوگیری از بروز آب به موکت که باعث ایجاد بوی بد در ماشین میشود می باشد.کلیه مراحل نصب توسط قسمت اپشن از قبیل باز کردن صندلی ها و هر عملیات دیگر هیچ مشکلی در گارانتی خودرو ایجاد نمی کند.